Перегляд для друку
РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ
ЕЛЕКТРОННОГО ФАХОВОГО ВИДАННЯ
«ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА»


БІЛИНСЬКА М.М. - головний редактор, доктор наук з державного управління, професор;
САВКОВ А.П. - заступник головного редактора, доктор наук з державного управління, доцент;
МОСКАЛЕНКО С.О. - відповідальний секретар редколегії, кандидат наук з державного управління;
БАКУМЕНКО В.Д. - доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України;
БОДРОВ В.Г. - доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України;
ВАКУЛЕНКО В.М. - кандидат наук з державного управління, доцент, заслужений працівник освіти України;
ВАЩЕНКО К.О. - доктор політичних наук, старший науковий співробітник, заслужений економіст України;
ВОРОНЬКО Л.О. - кандидат наук з державного управління, доцент;
ГОРЕЛІК ОЛЕКСАНДР - директор Програми масових комунікацій Коледжу Бенедикт, віце-Президент Асоціації викладачів в галузі медіа Південної Кароліни, США;
ГОШОВСЬКА В.А. - доктор політичних наук, професор, заслужений працівник народної освіти України;
ГРИЦЯК Н.В. - доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України;
ДУБЕНКО С.Д. - кандидат юридичних наук, доцент, заслужений працівник освіти України;
ЗАГОРОДНЮК С.В. - кандидат наук з державного управління;
КНЯЗЄВ В.М. - доктор філософських наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України;
КОВБАСЮК Ю.В. - доктор наук з державного управління професор, заслужений економіст України;
ЛУГОВИЙ В.І. - доктор педагогічних наук, професор, академік Національної академії педагогічних наук України, заслужений працівник освіти України;
ПЕТРОЄ О.М. - доктор наук з державного управління, доцент;
ПРОТАСОВА Н.Г. - доктор педагогічних наук, професор, заслужений працівник освіти України;
РАДИШ Я.Ф. - доктор наук з державного управління, професор;
РОМАНЮК С.А. - доктор економічних наук, доцент, заслужений економіст України;
СИТНИК Г.П. - доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України;
ТЕЛЕШУН С.О. - доктор політичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України;
ТЕРТИЧКА В.В. - доктор наук з державного управління, професор;
ТРОЩИНСЬКИЙ В.П. - доктор історичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України;
ФЕДОРЕНКО В.Л. - доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України;
ХАНІН В. (ЗЕЕВ) - головний науковий співробітник Міністерства алії і абсорбції Держави Ізраїль, старший лектор кафедри політичних досліджень Університету Бар-Ілан, професор відділення політичних досліджень і Близького Сходу Університету Аріель в Самарії (Держава Ізрaїль).

ПОШИРИТИ
КОНТАКТИ
вул. С.Перовської, 5, м. Київ, Україна, 03057, тел. +38 (044) 455 68 05
e-mail: nauka_nadu@ukr.net